Элсэлт

Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургуулийн Инженерийн бэлтгэл хөтөлбөр (ИБХ) болон Бакалаврын хөтөлбөрүүдэд элсэх хүсэлтийг тодорхой заасан хугацаанд оюутан элсүүлэх журмын дагуу хүлээн авдаг. 
 Бүртгүүлэгчдэд тавих шаардлага:
 1. Бүртгүүлэгч нь бүрэн дунд буюу түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэн байна.
 2. Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгчийн ЭЕШ-ын оноо нь Математик, Физикийн шалгалтуудад тус бүр 650 ба түүнээс дээш оноо авсан байна. Харин Инженерийн бэлтгэл хөтөлбөр (ИБХ)-т бүртгүүлэгчийн ЭЕШ-ын оноо нь зөвхөн Математикийн шалгалтад 600 ба түүнээс дээш авсан байна. Уг шалгалт нь сүүлийн 2.5 жил дотор байна. 
 3. МГТИС-ийн Англи хэлний элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн байна.

МГТИС-ийн Англи хэлний элсэлтийн шалгалт
 • МГТИС-ийн Англи хэлний элсэлтийн шалгалт нь нэг өдөр авагдах ба 150 минут үргэлжилнэ. 
 • Элсэлтийн шалгалтад ахисан түвшний буюу C1 оноо авсан ториолдолд бакалаврын хөтөлбөрт элсэн орох боломжтой болно. Хэрэв шалгалт өгөгч нь англи хэлний дундаас дээш түвшний буюу B2 оноотой бол бакалаврын эхний хичээлийн жилийн төгсгөлд С1 буюу ахисан түвшний мэдлэгтэй болох гэсэн нөхцөлтэйгээр бакалаврын хөтөлбөрт элсэн орж болно. 
 • Хэрэв Англи хэлний шалгалтад В1 буюу дундаж түвшинтэй гарсан бол Инженерийн бэлтгэл хөтөлбөрт элсэн орж болно.

 
МГТИС-ийн Англи хэлний элсэлтийн шалгалтаас чөлөөлөгдөх боломж
Шалгалтад оролцогч нь дараах шаардлагыг хангасан бол, шалгалтаас чөлөөлөгдөнө. Үүнд:
 • Англи хэл дээр хичээллэдэг бүрэн дунд сургууль төгссөн.
 • Олон улсын их, дээд сургуульд Англи хэлний заах арга зүйгээр бакалаврын хөтөлбөр дүүргэсэн.
 • Англи хэлний TOEFL (хамгийн багадаа 80 оноо) эсвэл IELTS (хамгийн багадаа 6.0) шалгалтуудад оноо авсан. 
Элсэлтийн шалгалтын бүртгэл
МГТИС-ийн элсэлтийн шалгалтад оролцохдоо:
 • Элсэлтийн шалгалтын бүртгэлийн хугацаанаас өмнө МГТИС-ийн campus.gmit.mn/registration цахим хаягаар бүртгүүлнэ.
 • Бүртгэлийн хураамж 9000 төгрөг. Бүртгэлийн хураамжаа элсэлтийн шалгалт болох хугацаанаас өмнө төлсөн байх шаардлагатай ба шалгалтад орохдоо төлбөрийн баримтаа авч ирнэ.
Хүлээн авах банк: Төрийн Сан
Хүлээн авагчийн нэр: Монгол-Герман ХАМТИСургууль
Дансны дугаар: 100900015044 
 
Шалгалтын дүн
Шалгалтын дүн нь шалгалт авснаас хойш нэг долоо хоногийн дотор МГТИС-ийн вэб хуудсанд тавигдана.


 
Бүрдүүлэх материалууд
Дээрх шаардлагыг хангасан бүртгүүлэгч нь МГТИС-д элсэх хүсэлтээ баталгаажуулан дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
 • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх. Гадаад, эсвэл Монгол дахь олон улсын сургуульд бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн бол диплом эсвэл гэрчилгээгээ албан ёсоор БСШУСЯ-аар баталгаажуулсан байна; 
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны батламж (Монгол оюутнуудад); 
 • Англи хэл дээр бичсэн товч танилцуулга буюу CV;
 • Англи хэлний түвшинг тодорхойлох баримт (гадаад оюутнуудад);  
 • Иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспортын хуулбар;
 • Сүүлийн гурван сарын дотор авахуулсан хоёр хувь цээж зураг

Элсэх эрх 
Бүртгүүлэгч нь сургалтын гэрээнд гарын үсэг зуран тухайн семестерийн сургалтын төлбөрийг бүрэн төлснөөр МГТИС-д элсэн орох эрх баталгаажна. Сургалтын гэрээ байгуулах үед өөрийн биеэр ирэх ба дээрх шаардсан материалуудыг хамт авчирна.