C МГТИС: Хүрээлэн буй орчин, олон улсын менежментийн магистрын хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл эхэллээ.
Яг одоо бүртгүүлэх!

МГТИС: Хүрээлэн буй орчин, олон улсын менежментийн магистрын хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл эхэллээ.

Манай хамт олон