Эрдмийн зөвлөл

Сургуулийн эрдмийн зөвлөл нь сургуулийн эрдмийн дээд удирдлага бөгөөд МГТИС-ийн сургалт, судалгааны чиглэлийг тодорхойлж, академик эрх чөлөө, стандартыг хангаж ажилладаг.

Эрдмийн зөвлөл нь захирал, сургалт, судалгаа хариуцсан дэд захирал, декан, бүх профессор, докторын дараах түвшний сургалт, судалгааны бүх ажилтан, ахлах багш, багш, судлаачдын дундаас сонгогдсон нэг төлөөлөл, оюутны зөвлөлийн дарга, элсэлтийн ба оюутны асуудал хариуцсан нэгжийн дарга, олон янзат байдлыг хариуцсан ажилтан нараас бүрдэнэ.