Ажилтны мэдээлэл

Проф. Алтангэрэл, Лхамсүрэн

Декан / Математикийн Профессор

209

70232089 (int. 209)

altangerel@gmit.edu.mn

Лхагва (9:00 - 17:00), Баасан (9:00 - 4:00)

2006     ХБНГУ-ын Кемнитцийн Технологийн Их Сургуулийн Математикийн факультетад Математикийн Докторын зэрэг хамгаалсан.

            Cэдэвт: Хосмогийн онолын тусламжтайгаар вариацийн тэнцэтгэл биш болон тэнцвэржилтийн бодлогын хувьд зааг функцийг байгуулах нь

1999     МУИС-ийн МКС-д Математикийн магистр зэрэг хамгаалсан.

1997     МУИС-ийн МКС-д Математикийн бакалавр зэрэг хамгаалсан.

2015 оноос     Математик, компьютер, байгалийн ухааны факультетийн декан, Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль.

2013 оноос     Математикийн профессор, Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль.

2013     Профессор, МУИС-ийн МКС- ийн Математик загварчлалын тэнхим.

2009 – 2013     Захирал, МУИС-ийн МКС.

2007 – 2013     Тэнхимийн эрхлэгч, МУИС-ийн МКС-ийн Математик загварчлалын тэнхим.

2006 – 2009     Дэд профессор, МУИС-ийн МКС- ийн Математик загварчлалын тэнхим.

2004 – 2006     Эрдэм шинжилгээний ажилтан, МУИС-ийн Математикийн хүрээлэн.

2002 – 2006     Эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан, ХБНГУ-ын Кемнитцийн Технологийн Их Сургууль.

1998 – 2000     Дадлагажигч багш, МУИС-ийн МКС- ийн Хэрэглээний математикийн тэнхим.

1997 – 1998     Багш, Компьютерийн техникийн “Цахим” дээд сургууль.

 • Гүдгэр анализ
 • Эдийн засгийн математик
 • Шугаман ба шугаман бус програмчлал
 • Тооцон бодох математик
 • Санхүүгийн математик
 • Олон зорилгот оптимизаци ба хосмогийн онол
 • Багцын сонголтын шугаман загварууд (оюутны семинар)
 • Инженерийн математик
 • Статистик ба тооцон бодох аргууд
 • Гүдгэр анализ
 • Скаляр болон олон зорилгот оптимизацийн хосмогийн онол
 • Вариацийн тэнцэтгэл биш ба хосмогийг онол
 • Ерөнхийлсөн Нэшийн тэнцвэрийн бодлого
 • Санхүү, даатгал, хүрээлэн буй орчны зарим асуудлын хувьд статистик загварчлал
 • Ерөнхийлсэн Нэшийн тэнцвэрийн бодлогын хувьд алгоритм боловсруулалт ба хэрэглээ, financed by Asian Development Bank, Higher Education Reform Project, 2015 – 2017
 • Research and Technology Transfer Building up a Technology Transfer Centre at the National University of Mongolia, Project coordinator, DIES-Partnerships with Higher Education Institutions in Developing Countries, DAAD, Germany, 2014 – 2017
 • On Some Algorithms related to Conjugate Duality Theory (04/2008 - 03/2009, the Asia Research center in Mongolia and the Korea Foundation for Advanced Studies, Korea)
 • Estimating Financial Risk Measures and Applications (04/2009 - 03/2010, the Asia Research center in Mongolia and the Korea Foundation for Advanced Studies, Korea)

СУДАЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ, НОМЫН БҮЛЭГ, ПРЕПРИНТ:

L. Altangerel, G. Wanka, O. Wilfer, 2013: An Oriented Distance Function Application to Gap Functions for Vector Variational Inequalities, in: A. Chinchuluun, P.M. Pardalos, R. Enkhbat, et al., editors, 2013: Optimization, Simulation, and Control, Springer Optimization and Its Applications 76, p. 17 – 34

L. Altangerel, G. Battur, 2012: Perturbation Approach to Generalized Nash Equilibrium Problems with shared Constraints, in: Optimization Letters 6, No. 7, p. 1379 – 1391

L. Altangerel, G. Wanka, O. Wilfer,  2011: An Oriented Distance Function Application to Gap Functions for Vector Variational Inequalities, in: Faculty of Mathematics, Chemnitz University of Technology, Preprint 18

L. Altangerel, G. Wanka, 2010: Gap Functions for Vector Equilibrium Problems via Conjugate Duality, in: A. Chinchuluun, P.M. Pardalos, R. Enkhbat, editors, 2010: Optimization and Optimal Control, Springer Optimization and Its Applications 39, p. 185 – 197

L. Altangerel, G.Battur, 2009: An Application of Splitting Methods to Convex Partially Separable Optimization Problems, in: Mongolian Mathematical Journal 13, p. 2 – 15

L. Altangerel, R. I. Bot, G. Wanka, 2007: Conjugate Duality in Vector Optimization and some Applications to the Vector Variational Inequality, in: Journal of Mathematical Analysis and Applications 329 (2), p. 1010 – 1035

L. Altangerel, R. I. Bot, G. Wanka, 2007: On the Construction of Gap Functions for Variational Inequalities via Conjugate Duality, in: Asia-Pacific Journal of Operational Research 24, No. 3, p. 353 – 371

L. Altangerel, R. I. Bot, G. Wanka, 2007: Variational Principles for Vector Equilibrium Problems related to Conjugate Duality, in: Journal of Nonlinear and Convex Analysis 8, No. 2, p. 179 – 196

L. Altangerel, G. Wanka, 2007: Gap Functions for Vector Equilibrium Problems via Conjugate Duality, in: Faculty of Mathematics, Chemnitz University of Technology, Preprint 26

L. Altangerel, 2007: Scalarized Gap Functions for Vector Variational Inequalities via Conjugate Duality, in: Mongolian Mathematical Journal 11, p. 46 – 54

L. Altangerel, R. I. Bot, G. Wanka, 2006: Conjugate Duality in Vector Optimization and some Applications to the Vector Variational Inequality, in: Faculty of Mathematics, Chemnitz University of Technology, Preprint 4

L. Altangerel, R. I. Bot, G. Wanka, 2006: Variational Principles for Vector Equilibrium Problems related to Conjugate Duality, in:  Faculty of Mathematics, Chemnitz University of Technology, Preprint 3

L. Altangerel, R. I. Bot, G. Wanka, 2006: On Gap Functions for Equilibrium Problems via Fenchel Duality, in: Pacific Journal of Optimization 2 (3), p. 667 – 678

L. Altangerel, Ch. Altannar, R. Enkhbat, 2005: A note on the Connection of Variational Unequalities with Convex and Concave Programming, in: Mongolian Mathematical Journal 9, p. 2 – 8

L. Altangerel, 2005: Some Equivalent Problems arising in Conjugate Duality for Convex Optimization, in: Mongolian Mathematical Journal 9, p. 36 – 47

L. Altangerel, R. I. Bot, G. Wanka, 2005: On the Construction of Gap Functions for Variational Inequalities via Conjugate Duality, in: Faculty of Mathematics, Chemnitz University of Technology, Preprint 1

L. Altangerel, R. I. Bot, G. Wanka, 2005: On Gap Functions for Equilibrium Problems via Fenchel Duality, in: Faculty of Mathematics, Chemnitz University of Technology, Preprint 8

L. Altangerel, R. I. Bot, G. Wanka, 2003: Duality for Convex Partially Separable Optimization Problems, in: Mongolian Mathematical Journal 7, 1-18

L. Altangerel, T. Zhanlav, 1999: Asymptotics of Solution of Sturm-Liouville Problems, in: Scientific Journal of National University of Mongolia, Vol.3 (154), p. 32 – 46

ЭМХЭТГЭСЭН НОМ (Монгол хэлээр):

L. Altangerel, 2011: Estimation Methods in Financial Risk

L. Altangerel, R. Enkhbat, 2010: Mathematical Modeling for Economics and Optimal Control, Vol. 78, Mongolian Academy of Sciences, 2010L.

ОРЧУУЛСАН НОМ:

R.D. Precht: Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?, translated with ”MIND” club from German into Mongolian, 2013

B. Luderer: Starthilfe Finanzmathematik, translated with B. Bolormaa from German into Mongolian, 2009

B. Luderer, V. Nollau, K. Vetters, 2005: Mathematical Formulas for Economists, translated with R. Enkhbat from English into Mongolian, 2008

 

ОЛОН УЛСЫН ХУРАЛ, СЕМИНАРТ ТАВИГДСАН ИЛТГЭЛ:

L. Altangerel: An extension of the one period model in non-life insurance markets, in: Research Seminar Optimization and Approximation, Chemnitz University of Technology, Germany, January 18, 2017

L. Altangerel: Gap function approach for generalized Nash equilibrium problems, in: ICOTA-10, Ulaanbaatar, July 23-26, 2016

L. Altangerel: Gap function approach for generalized Nash equilibrium problems via duality in: Research Seminar Optimization and Approximation, Chemnitz University of Technology, Germany, January 27, 2016

L. Altangerel: Invited talk: Weak sharp minima in optimization problems and variational inequalities, in: the 3rd Russian-Mongolian conference for young scientists on mathematical modelling, computing technologies and control, June 23-30, 2015, Irkutsk (Russia)-Khankh (Mongolia)

L. Altangerel: Invited talk: Gap functions for variational inequalities based on conjugate duality, in: the 3rd Russian-Mongolian conference for young scientists on mathematical modelling, computing technologies and control, June 23-30, 2015, Irkutsk (Russia)-Khankh (Mongolia)

L. Altangerel: Penalty function approach and conjugate duality for Generalized Nash Equilibrium Problems, in: Research Seminar Optimization and Approximation, Chemnitz University of Technology, Germany, May 7, 2014

L. Altangerel: Weak sharp minima in optimization problems and variational inequalities, in: Annual Conference on Mathematics and Computer Science, Ulaanbaatar, March 22, 2013

L. Altangerel: Weak sharp minima in optimization problems and variational inequalities, in: The 4th International Conference on Optimization, Simulation and Control in Ulaanbaatar, Mongolia, July 1 – 4, 2013

L. Altangerel: Generalized Nash equilibrium problems and conjugate duality, Seminar at CIMPA-UNESCO-SCHOOL INDIA, Generalized Nash Equilibrium Problems, Bilevel programming and MPEC New Delhi, November 25 – December 6, 2013

L. Altangerel: An application of the oriented distance function to vector variational inequalities, in: Annual Conference on Mathematics and Computer Science, Ulaanbaatar, March 23, 2012

L. Altangerel: Generalized Nash equilibrium problems with shared constraints and conjugate duality, in: Research Seminar Mathematical Programming, Humboldt University of Berlin, Germany, November 21, 2012

L. Altangerel: Generalized Nash equilibrium problems and conjugate duality, in: Research Seminar Mathematics, Brandenburg University of Technology Cottbus, Germany, November 30, 2012

L. Altangerel: Remarks on weak sharpness for gap functions in scalar and vector variational inequalities, in: Research Seminar Optimization and Approximation, Chemnitz University of Technology, Germany, December 5, 2012

L. Altangerel: Generalized Nash equilibrium problems and conjugate duality, in: Russian-Mongolian Conference on Mathematical Modeling, Information Technology and Control of Young Scientists in Khanh, Mongolia, June 17 - 21, 2011.

L. Altangerel: An application of the oriented distance function to vector variational inequalities, in: Research Seminar Optimization and Approximation, Chemnitz University of Technology, Germany, January 6, 2010

L. Altangerel: An oriented distance function application to gap functions for vector variational inequalities, in: The International Conference on Optimization, Simulation and Control in Ulaanbaatar, Mongolia, July 25 – 28, 2010

L. Altangerel: On some results of conjugate duality in vector optimization, in: V. International Symposium ”Generalized Statements and Solutions of Control Problems” in Ulaanbaatar, Mongolia, September 13 – 17, 2010

L. Altangerel: Perturbation approach to generalized Nash equilibrium problems, in: Research Seminar Optimization and Approximation, Chemnitz University of Technology, Germany, November 11, 2009

L. Altangerel: Variational principles for vector equilibrium problems via conjugate duality, in: The Second International Conference on Nonlinear Programming with Applications, Beijing, China, April 7 – 9, 2008

L. Altangerel: Scalarized gap functions for vector variational inequalities via conjugate duality, in: International Symposium ”Generalized Solutions in Control Problems”, Ulan-Ude/Lake Baikal, Russia, June 23 – 28, 2008

L. Altangerel: Gap functions for vector equlibrium problems via conjugate duality, in: Research Seminar Optimization and Approximation, Chemnitz University of Technology, Germany, June 13, 2007

L. Altangerel: Conjugate duality in vector optimization and some applications to the vector variational inequality, in: The Second International Conference on Optimization and Optimal Control in Ulaanbaatar, Mongolia, July 17 – 20, 2007

L. Altangerel: A duality approach to gap functions for variational inequalities and equilibrium problems, in: Defence of the Ph.D. thesis, Chemnitz University of Technology, Germany, July 25, 2006

L. Altangerel: Conjugate duality in vector optimization and its applications to vector variational inequalities, in: Research Seminar Optimization and Approximation, Chemnitz University of Technology, Germany, January 26, 2005

L. Altangerel: Variational principles for vector equilibrium problems related to the conjugate duality, in: Research Seminar Optimization and Approximation, Chemnitz University of Technology, Germany, May 11, 2005

L. Altangerel: On gap functions for equilibrium problems, in: Research Seminar Optimization and Approximation, Chemnitz University of Technology, Germany, November 9, 2005

L. Altangerel: On gap functions for equilibrium problems, in: The Workshop of the Ph.D. Students in Optimization, Freiberg, Germany, November 30, 2005

L. Altangerel: On relations between the conjugate duality and gap functions for variational inequalities, in: Research Seminar Optimization and Approximation, Chemnitz University of Technology, Germany, November 10, 2004