Алба/Факультет

Хүний нөөцийн алба

Хүний нөөцийн алба нь хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хангалтыг хариуцан хүний нөөцийн захиргаа, сургалт, хөгжлийн асуудлыг хариуцна.

Davaanyam, Ch.
Хүний нөөцийн албаны дарга

70232090 (int. 306)
davaanyam@gmit.edu.mn
Ariunaa , Du.
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

70232090 (int. 306)
ariunaa@gmit.edu.mn