Математик, компьютер, байгалийн шинжлэх ухааны факультет

Одоогийн байдлаар Математик, Компьютер, Байгалийн шинжлэх ухааны факультетэд нийтдээ гурван бүтэн цагийн профессор, таван багш, судлаачид ажилладаг. Багш ажилчид маань байгалийн шинжлэх ухаан, математик, комьпютерийн ухааныг инженерийн мэргэжлээр төгссөн ба илүү практик буюу хэрэглээнд тулгуурлан ажилладаг.