Инженерийн факультет

МГТИС-ийн Инженерийн факультет нь инженерийн мэдлэг олгох, асуудлыг шийдвэрлэх чадвар олгох, Монголын залуу судлаач, оюутнуудад мэргэжлийн ур чадвар, туршлага олгох зорилготой.