Сургалтын төлбөр болон тэтгэлэг

2013 онд үүсгэн байгуулагдсан Монгол-Германы ашигт малтмал, технологийн их сургууль нь германы инженерийн боловсролын хөтөлбөрийг нутагшуулан, дэлхийн төвшний инженерийг эх орондоо хямд зардлаар бэлтгэх зорилготой.