Хичээлийн жилийн календарь

2018-2019 хичээлийн жилийн кал

Намрын семестр: 8 сарын 1-ээс 1 сарын 15 хүртэл (24 долоо хоног); Хаврын семестр: 1 сарын 15-аас 7 сарын 31 хүртэл (28 долоо хоног)

Шалгалтын үе Амралт
Огноо Үйл ажиллагаа Тайлбар
2018.08.01Намрын семестр эхлэх
2018.08.13 - 2018.08.17Дахин шалгалтын бүртгэл
2018.08.20 - 2018.08.24 Давтан шалгалтын үе МГТИС-ийн бакалавр болон инженер бэлтгэлийн оюутнууд
2018.08.20 - 2018.08.24Чиглүүлэх өдрүүд Инженерийн бэлтгэлийн оюутнууд
2018.08.20 - 2018.08.24Төслийн ажил Бакалаврын эхний жил.Танилцуулга 9 сарын 4
2018.08.27 - 2018.12.14Хичээллэх хугацаа 16 долоо хоног
2018.08.31 - 2018.09.02МГТИС Байгаль орчны шинжлэх ухаан, Инженерийн бага хурал
2018.11.08Чингис хааны төрсөн өдөрНийтийн амралт
2018.11.26Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолын өдөрНийтийн амралт
2018.12.17 - 2018.12.21Шалгалтын бүртгэл
2018.12.25Христийн мэндэлсэн өдөр
2018.12.24 - 2019.01.11Шалгалтын үе
2018.12.29Тусгаар тогтнолын өдөр
2019.01.01Шинэ жил Нийтийн амралт
2019.01.14Хаврын семестрийн эхлэл
2019.01.14 - 2019.01.18Дахин шалгалтын бүртгэл
2019.01.21 - 2019.01.26Дахин шалгалтын үе
2019.01.28 - 2019.05.24Хичээлллэх хугацаа Зөвхөн бакалаврын 3-р курсын оюутнуудын хичээл 29-р сарын 29 хүртэл үргэлжинэ.
2019.01.28 - 2019.02.01Инженерийн бэлтгэл ангийн давтан шалгалт
2019.02.04 - 2019.02.08Цагаан сар Нийтийн амралт
2019.04.01 - 2019.04.053-р курсын оюутнуудын бие даан сурах үе
2019.04.08 - 2019.04.123-р курсын оюутнуудын шалгалтын үе
2019.04.15 - 2019.07.193-р курсын оюутнуудын дадлага хийх үе
2019.03.08Олон улсын Эмэгтэйчүүдийн баярНийтийн амралт
2019.04.19Улаан өндөгний баяр
2019.05.11Элсэлтийн шалгалтНалайх, Аймагууд
2019.06.01Олон улсын хүүхдийн баяр
2019.05.20 - 2019.05.24Шалгалтын бүртгэлийн хугацаа
2019.05.27 - 2019.06.14Шалгалтын хугацаа3 долоо хоног
2019.06.15 - 2019.06.30Фрайберг дэх Инженерийн зуны сургалт
2019.06.17 - 2019.07.27Бие даан суралцах үе
2019.07.11 - 2019.07.15НаадамНийтийн амралт