Хичээлийн жилийн календарь

2019-2020 хичээлийн жилийн кал

Намрын семестр: 8 сарын 1-ээс 1 сарын 15 хүртэл (24 долоо хоног); Хаврын семестр: 1 сарын 15-аас 7 сарын 31 хүртэл (28 долоо хоног)

Шалгалтын үе Амралт
Огноо Үйл ажиллагаа Тайлбар
2019.08.01Намрын семестр эхлэх
2019.08.12 - 2019.08.16Дахин шалгалтын бүртгэл
2019.08.19 - 2019.08.23 Давтан шалгалтын үе МГТИС-ийн бакалавр болон инженер бэлтгэлийн оюутнууд
2019.08.19 - 2019.08.23Чиглүүлэх өдрүүд Инженерийн бэлтгэлийн оюутнууд
2019.08.26 - 2019.08.30Төслийн ажил Бакалаврын эхний жил.Танилцуулга 9 сарын 4
2019.09.02 - 2019.12.20Хичээллэх хугацаа 16 долоо хоног
2019.09.23 - 2019.09.27Багш нарын бага хурал
2019.11.26Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолын өдөрНийтийн амралт
2019.11.27Чингис хааны төрсөн өдөрНийтийн амралт
2019.11.25 - 2019.11.29Монголын эрдэмтдийн өдөр
2019.12.02 - 2019.12.06Хүний нөөцийн албанд тайлан явуулах
2019.12.15 - 2019.12.15Захирлын зөвлөлд эцсийн тайлан явуулах
2019.12.23 - 2019.12.27Шалгалтын бүртгэл
2019.12.25Христийн мэндэлсэн өдөр
2019.12.30 - 2020.01.17Шалгалтын үе
2019.12.29Тусгаар тогтнолын өдөр
2020.01.01Шинэ жил Нийтийн амралт
2020.01.20Хаврын семестрийн эхлэл
2020.01.20 - 2020.01.24Дахин шалгалтын бүртгэл
2020.01.27 - 2020.01.31Дахин шалгалтын үе
2020.02.03 - 2020.05.22Хичээлллэх хугацаа Зөвхөн бакалаврын 3-р курсын оюутнуудын хичээл 4 -р сарын 3 хүртэл үргэлжинэ.
2019.01.28 - 2019.02.01Инженерийн бэлтгэл ангийн давтан шалгалт
2020.02.24 - 2020.02.26Цагаан сар Нийтийн амралт
2020.03.02 - 2020.03.06Захиргааны ажилчдын хурал
2020.03.09 - 2020.03.13Багш ажилчдын хурал
2020.03.16 - 2020.03.20Факультетын декан, албадын дарга нарын хурал
2020.03.23 - 2020.03.27Захирлын зөвлөлд илгээсэн тайлангийн тойм хурал
2020.03.08Олон улсын Эмэгтэйчүүдийн баярНийтийн амралт
2020.04.06 - 2020.04.103-р курсын оюутнуудын бие даан сурах үе
2020.04.13 - 2020.07.173-р курсын оюутнуудын шалгалтын үе
2020.04.20 - 2020.07.243-р курсын оюутнуудын дадлага хийх үе
2020.04.12 - 2020.04.13Улаан өндөгний баяр
2019.04.20 - 2019.05.30Элсэлтийн шалгалт
2020.05.11 - 2020.05.15Факультетын декан, албадын дарга нарт гүйцэтгэлийн үнэлгээний тухай сануулга явуулах
2020.05.25 - 2020.05.29Бие даан суралцах, шалгалтын бүртгэлийн хугацаа
2020.06.01 - 2020.06.19Шалгалтын хугацаа3 долоо хоног
2020.06.01Олон улсын хүүхдийн баяр
2020.06.08Хүний нөөцийн албанд тайлан явуулах
2020.06.14
2020.06.20Хүний нөөцийн албаар захирлын зөвлөлд тайлан явуулах
2020.06.22 - 2020.07.31Бие даан суралцах үе
2020.07.11 - 2020.07.15НаадамНийтийн амралт