Лабораториуд

МГТИС нь орчин үеийн багаж хэрэгслээр бүрэн тоноглогдсон, аюулгүй ажиллагааг хангасан хими, физик, боловсруулалт, материал судлал болон компьютерын лабораторитой.