Хэвлэл мэдээлэл

Энэ хэсгээс та МГТИС-ийн хэвлэл мэдээллийнхэнд зориулсан фото зураг, дүрс бичлэгүүдийг татаж авах боломжтой. Эдгээр контентууд зөвхөн МГТИС-ийн үйл ажиллагааг дэмжих, сурталчилах зорилгоор ашиглагдах ёстойг анхаарна уу.