Арга хэмжээ

Аж үйлдвэрийн өдөрлөг ирэх оны гуравдугаар сард болно

Огноо:

2019.03.01 ( 11:00 - 15:00 )

Байрлал:

МГТИС-ийн хотхон (Налайх дүүрэг)

"Аж үйлдвэрийн өдөрлөг 2019" арга хэмжээ 2019 оны гуравдугаар сард Налайх дүүрэг дэх МГТИС-ийн хотхонд болно.