Эрдэм шинжилгээний хурал

Хэрэглээнд суурилсан судалгааны институтын хувьд МГТИС нь судлаач, багш, аж үйлдвэрүүдэд зориулсан хурлыг тогтмол зохион байгуулдаг.

Уг хурлаар оролцогч талууд үзэл бодол, арга барилаа хуваалцахаас гадна олон улсын мэдлэг, туршлагыг эх орондоо нэвтрүүлэх тал дээр дэмжиж ажилладаг. 

Зохион байгуулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлууд: 

  Огноо Сэдэв
I 2016.06.07 Symposium on Material and Surface Technologies
II 2018.08.31-2018.09.02 Symposium on Environmental Science and Engineering

 

Дараагийн арга хэмжээ

No event scheduled yet.

Арга хэмжээний тойм

Хүрээлэн Буй Орчны Инженерчлэл сэдэвт эрдэм шинжилгээний хуралд олон улсын тэргүүлэх эрдэмтэд оролцлоо (2018.09.03)

УБ хотын Налайх дүүргийн Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль (MГТИС) “Хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухаан ба инженерчлэл” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгууллаа.