Арга хэмжээ

Бид оюутнууддаа төдийгүй МГТИС-д элсэн суралцах хүсэлтэй сурагчид, ЕБС, МСҮТ, бусад их сургуулийн багш ажилчид, компаниудад зориулсан үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулдаг. Энэ нь оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг сайжруулахаас гадна, хувь хүний хөгжилд чухал ач холбогдолтой.