Танд анхааруулах нь ! * тэмдэглэгээтэйг заавал бөглөнө.
Танд анхааруулах нь ! * тэмдэглэгээтэйг заавал бөглөнө.
Танд анхааруулах нь ! * тэмдэглэгээтэйг заавал бөглөнө.
ЭЕШ-ийн мэдээлэл
ЭЕШ-ийн дүн
Танд анхааруулах нь ! * тэмдэглэгээтэйг заавал бөглөнө.
Бүрэн дунд боловсролын дүн
Танд анхааруулах нь ! * тэмдэглэгээтэйг заавал бөглөнө.
Хэлний чадвар
Танд анхааруулах нь ! * тэмдэглэгээтэйг заавал бөглөнө.
Танд анхааруулах нь ! * тэмдэглэгээтэйг заавал бөглөнө.