Бакалаврын элсэлтийн цахим бүртгэл 2021-04-05-аас 2021-07-30 ны хооронд явагдана

Танд анхааруулах нь ! * тэмдэглэгээтэйг заавал бөглөнө.
Танд анхааруулах нь ! * тэмдэглэгээтэйг заавал бөглөнө.
Танд анхааруулах нь ! * Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү, буруу бөглөсөн бол хүчингүйд тооцно!
ЭЕШ-ийн мэдээлэл
ЭЕШ-ийн дүн
Танд анхааруулах нь ! * тэмдэглэгээтэйг заавал бөглөнө.
Танд анхааруулах нь ! * тэмдэглэгээтэйг заавал бөглөнө.
Хэлний чадвар
Танд анхааруулах нь ! * тэмдэглэгээтэйг заавал бөглөнө.
Танд анхааруулах нь ! * тэмдэглэгээтэйг заавал бөглөнө.